STECH International

Hotline

0943566198

Tủ hút khí độc- tủ đựng hóa chất


TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT STC50-120

Model: STC50-120

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ đựng hóa chất dễ cháy 340 lít ECOSAFE MC90

Model: MC90

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ JUSTRITE 894500

Model: 894500

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ JURTRITE 899000

Model: 899000

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY 893000

Model: 893000

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHÁY NỔ JUSTRITE 890200

Model: 890200

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN JUSTRITE 899002

Model: 899002

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN JUSTRITE 894522

Model: 894522

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ để hóa chất chuyên dụng Daihan Scientific FGC-900

Model: FGC-900

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC VIỆT NAM STC-2000M

Model: STC-2000M

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC TRUNG QUỐC DG-TF-G02

Model: DG-TF-G02

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC STC 70-120

Model: STC 70-120

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC MẶT COMPOSITE STC 80-130

Model: STC 80-130

Liên hệ
          0 Đánh giá