STECH International

Hotline

0943566198

Tủ an toàn


TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2, 1.8M BIOBASE BSC-1800IIB2-X

Model: BSC-1800IIB2-X

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2, 1.3M BIOBASE BSC-1300IIB2-X

Model: BSC-1300IIB2-X

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2, 1.1M BIOBASE BSC-1100IIB2-X

Model: BSC-1100IIB2-X

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2 BIOBASE BSC-1500IIB2-X

Model: BSC-1500IIB2-X

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE-NEO-1200

Model: PURICUBE-NEO-1200

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE-1800

Model: PURICUBE-1800

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE-1500

Model: PURICUBE-1500

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE-1200

Model: PURICUBE-1200

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 900MM NOVAPRO PURICUBE-NEO-900

Model: PURICUBE-NEO-900

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 900MM NOVAPRO PURICUBE-900

Model: PURICUBE-900

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 1,8M NOVAPRO PURICUBE-NEO-1800

Model: PURICUBE-NEO-1800

Liên hệ
          0 Đánh giá