STECH International

Hotline

0943566198

Lò Nung Công Nghiệp


Lò nung thí nghiệm Trung Quốc 1000°C đến 1600°C SX2-Series

Model: SX2-Series

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung thí nghiệm dung tích 30 Lít để bàn SX2-12-12 ( 1200°C )

Model: SX2-12-12.

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 30 lít 1200°C SX2-12-12

Model: SX2-12-12

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 7.2 lít 1200°C SX2-5-12

Model: SX2-5-12

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 1.9 lít 1200°C SX2-2.5-12

Model: SX2-2.5-12

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung thí nghiệm dung tích 16 Lít để bàn SX2-10-12 ( 1200°C )

Model: SX2-10-12.

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 16 lít 1200°C SX2-10-12

Model: SX2-10-12

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung thí nghiệm dung tích 30 Lít để bàn SX2-12-10 ( 1000°C )

Model: SX2-12-10.

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 30 lít 1000°C SX2-12-10

Model: SX2-12-10

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 16 lít 1000°C SX2-8-10

Model: SX2-8-10

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung chuyên dụng 7.2 lít 1000°C SX2-4-10

Model: SX2-4-10

Liên hệ
          0 Đánh giá