STECH International

Hotline

0943566198

Máy quang phổ


Cuvét thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm

Model: cuvet-thuy-tinh

200,000đ
          0 Đánh giá

Lò Graphite - Hệ thống AAS STE-Graphite

Model: STE-Graphite

Liên hệ
          0 Đánh giá

Quang phổ hấp thụ hồng ngoại IR (UV-VIS/NIR) V-770 JASCO

Model: V-770

Liên hệ
          0 Đánh giá

QUANG KẾ NGỌN LỬA JENWAY PFP 7

Model: PFP 7

Liên hệ
          0 Đánh giá

QUANG KẾ NGỌN LỬA FP-640

Model: FP-640

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy quang phổ đo nước VIS KLAB OPTIZEN QX-V

Model: OPTIZEN QX-V

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy quang phổ đo nước UV-VIS KLAB OPTIZEN QX

Model: OPTIZEN QX

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy quang phổ đo nước cầm tay - colorimeter DR1900

Model: DR1900

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy quang phổ định lượng vi khuẩn OD600 DiluPhotometer TM IMPLEN

Model: OD600 DiluPhotometer TM

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy quang phổ định lượng PROTEIN / DNA / OD600 Micro OPTIZEN NanoQ KLAB

Model: OPTIZEN NanoQ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy quang phổ định lượng PROTEIN / DNA (micro) OPTIZEN NanoQ Lite KLAB

Model: OPTIZEN NanoQ Lite

Liên hệ
          0 Đánh giá