STECH International

Hotline

0943566198

Máy đo PH


Điện Cực Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Hanna - USA HI1285-5

Model: HI1285-5

Liên hệ
          0 Đánh giá

Điện Cực pH/Nhiệt Độ Nhựa Cổng DIN Hanna - USA HI1217D

Model: HI1217D

Liên hệ
          0 Đánh giá

Điện Cực pH/Nhiệt Độ Nhựa Cổng DIN Hanna - USA HI1217-1

Model: HI1217-1

Liên hệ
          0 Đánh giá

Điện Cực pH Thủy Tinh Cổng BNC Hanna - USA HI1131B

Model: HI1131B

Liên hệ
          0 Đánh giá

Điện Cực pH Thân Thủy Tinh Cổng 3.5mm Hanna - USA HI11310

Model: HI11310

Liên hệ
          0 Đánh giá

Điện Cực pH Phẳng Online Cáp Dài 5m Hanna - USA HI1006-2005

Model: HI1006-2005

Liên hệ
          0 Đánh giá

Điện Cực pH Phẳng Dùng Pin, Cáp 5m Hanna - USA HI6100805

Model: HI6100805

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy Đo Độ Đục Cầm Tay Theo Tiêu Chuẩn EPA Hanna - USA HI98703-02

Model: HI98703-02

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy Đo pH/ORP/Nhiệt Độ Cầm Tay Đơn Giản Hanna - USA HI83141-1

Model: HI83141-1

Liên hệ
          0 Đánh giá