STECH International

Hotline

0943566198

Tủ an toàn sinh học cấp 1


Tủ an toàn sinh học cấp 1 Biobase BYKG-I

Model: BYKG-I

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 1 Biobase BYKG-II

Model: BYKG-II

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 1 Biobase BYKG-III

Model: BYKG-III

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 1 Biobase BYKG-V

Model: BYKG-V

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 1 Biobase BYKG-SERIES

Model: BYKG-SERIES

Liên hệ
          0 Đánh giá