STECH International

Hotline

0943566198

Micropipet/ pipetman


Đầu chuyển đổi loại bỏ đầu tip 200uL Dlab Mỹ

Model: Code 17100578

Liên hệ
          0 Đánh giá

Đầu chuyển đổi loại bỏ đầu tip 1mL Dlab Mỹ

Model: Code 17900150

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nút gắn cổ chai - Bộ chuyển đổi S40

Model: Code 17400135

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nút gắn cổ chai - Bộ chuyển đổi GL45

Model: Code 17100553

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nút gắn cổ chai - Bộ chuyển đổi GL38

Model: Code 17400132

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nút gắn cổ chai - Bộ chuyển đổi GL32

Model: Code 17400131

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nút gắn cổ chai - Bộ chuyển đổi GL28

Model: Code 17400134

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nút gắn cổ chai - Bộ chuyển đổi GL25

Model: Code 17400133

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kim đơn phi 2.5mm, 40mm Dlab Mỹ

Model: Code 17100602

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kim đơn phi 2.5mm, 120mm Dlab Mỹ

Model: Code 17100603

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kim 8 rãnh Dlab Mỹ

Model: Code 17100360

Liên hệ
          0 Đánh giá

Giá đỡ tay cầm SafeVac Dlab Mỹ

Model: Code 17900127

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ lọc kỵ nước có thể thay thế 3um Dlab Mỹ

Model: Code 17000760

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ lọc kỵ nước 0.45 um Dlab Mỹ

Model: Code 17000762

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ chuyển đổi đầu mút 8 kênh Dlab Mỹ

Model: Code 17600105

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ chuyển đổi silicone-Levo Plus Dlab Mỹ

Model: silicone-Levo Plus

Liên hệ
          0 Đánh giá