STECH International

Hotline

0943566198

Cô quay chân không


Máy xử lý mô chân không Amos Scientific ATP 140

Model: ATP 140

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô đặt chân không có làm lạnh Max-Up NB-504CIR N-Biotek

Model: NB-504CIR

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không KNF – Đức RC 600 KNF

Model: RC 600

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không 50 lít Daihan WEV-1050

Model: WEV-1050

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không 5 lít DAIHAN WEV-1005

Model: WEV-1005

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không 5 lít (sinh hàn đứng) Daihan Eva-05

Model: Eva-05

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không 20 lít DAIHAN WEV-1020

Model: WEV-1020

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không 10 lít DAIHAN WEV-1010

Model: WEV-1010

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không (sinh hàn nghiêng) Daihan WEV-1001L

Model: WEV-1001L

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không (bề mặt làm mát 1700cm²) DLAB RE100-S 1700cm²

Model: RE100-S 1700cm²

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô quay chân không (bề mặt làm mát 1200cm²) DLAB RE100-S 1200cm²

Model: RE100-S 1200cm²

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô mẫu chân không có ly tâm Uniequip – Đức UNIVAPO 100ECH

Model: UNIVAPO 100ECH

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cô mẫu chân không có ly tâm MICRO-CENVAC NB-503CIR N-Biotek

Model: NB-503CIR

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hệ thống cô quay chân không Yamato Nhật RE 301A-W

Model: RE 301A-W

Liên hệ
          0 Đánh giá