STECH International

Hotline

0943566198

Bơm chân không


Máy bơm hút chân không KNF N 816.1.2 KT.45.18

Model: N 816.1.2 KT.45.18

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm hút chân không không dầu 90 lít/phút Finetech

Model: VS08

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm hút chân không không dầu 18 lít/phút Finetech

Model: VS01

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm chân không vòng nước Daihan WEV-003S

Model: WEV-003S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm chân không Selecta 5900621

Model: 5900621

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm chân không KNF N022 AN.18

Model: N022 AN.18

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm chân không KNF N 035 AT.18

Model: N 035 AT.18

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm chân không không dầu KNF N 035 AN.18

Model: N 035 AN.18

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm chân không 30 lít/phút Labtech – Italy VP-30

Model: VP-30

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ lọc đo TSS + bơm hút chân không Finetech VS01

Model: VS01 kèm Bộ lọc đo TSS

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ lọc kèm bơm hút chân không Finetech – Đài Loan

Model: VS01 kèm Bộ lọc thủy tinh

Liên hệ
          0 Đánh giá