STECH International

Hotline

0943566198

Máy đông khô


Máy đông khô để bàn phòng thí nghiệm Ilshin Biobase TFD8501

Model: TFD8501

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô để bàn phòng thí nghiệm Biobase BK-FD10T

Model: BK-FD10T

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô để bàn phòng thí nghiệm Biobase BK-FD10S

Model: BK-FD10S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô để bàn phòng thí nghiệm Biobase BK-FD10PT

Model: BK-FD10PT

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô để bàn phòng thí nghiệm Biobase BK-FD10P

Model: BK-FD10P

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô Firstek Scientific BFD4.5/50

Model: BFD4.5/50

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô dạng tủ Firstek Scientific SFD12/-50-2S-6P

Model: SFD12/-50-2S-6P

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đông khô -80oC, 1.8 lít (kiểu khay nén) BIOBASE BK-FD18T (-80oC)

Model: BK-FD18T (-80oC)

Liên hệ
          0 Đánh giá