STECH International

Hotline

0943566198

Labtech- Hàn Quốc


Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa, 306 lít, trụ vuông Labtech LAC-7306DSQ

Model: LAC-7306DSQ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 40 lít Labtech LAC-1031SV

Model: LAC-1031SV

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 25 lít Labtech LAC-1021SV

Model: LAC-1021SV

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 12 lít Labtech LAC-1011SV

Model: LAC-1011SV

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa, 208 lít (class B) Labtech LAC-7207DSP

Model: LAC-7207DSP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng Plasma nhiệt độ thấp 18 Lít Labtech LPS-1020T

Model: Labtech LPS-1020T

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn 709 Lít Labtech LAC-6715RSP

Model: LAC-6715RSP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn 515 Lít Labtech LAC-6515RSP

Model: LAC-6515RSP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn 308 Lít Labtech LAC-6315RSP

Model: LAC-6315RSP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn 203 Lít Labtech LAC-6215RSP

Model: LAC-6215RSP

Liên hệ
          0 Đánh giá