STECH International

Hotline

0943566198

Tủ Bảo Quản 15 Độ C


Tủ bảo quản vac-xin, sinh phẩm 0 đến +15oC Evermed LR 270

Model: LR 270

Liên hệ
          0 Đánh giá