STECH International

Hotline

0943566198

Tủ cấy vi sinh


Tủcấy vi sinh thổi đứng, 2 người ngồi Witeg WLC-V1200

Model: WLC-V1200

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ nuôi cấy Firstek Scientific GC-101

Model: GC-101

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đơn dòng khí thổi đứng Daihan Labtech LCB-0101V

Model: LCB-0101V

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đơn dòng khí thổi đứng 1.04m Biobase BBS-DDC

Model: BBS-DDC

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đơn dòng khí thổi ngang Labtech LCB-1102HE

Model: LCB-1102HE

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đơn dòng khí thổi ngang Daihan Labtech LCB-0102H

Model: LCB-0102H

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đơn Biobase BBS-V800

Model: BBS-V800

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đôi dòng khí thổi đứng Daihan Labtech LCB-1151VE

Model: LCB-1151VE

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đôi dòng khí thổi đứng Daihan Labtech LCB-0151V

Model: LCB-0151V

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ cấy vi sinh đôi dòng khí thổi ngang Daihan Labtech LCB-1202H

Model: LCB-1202H

Liên hệ
          0 Đánh giá