STECH International

Hotline

0943566198

ALP- Nhật Bản


Nồi hấp tiệt trùng chân không ALP 85 LÍT CLG-40MDVP

Model: CLG-40MDVP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không ALP 105 LÍT CLG-40L

Model: CLG-40L

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng ALP để bàn 34 LÍT CL-32SDP

Model: CL-32SDP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng ALP 85 LÍT CLG-40M

Model: CLG-40M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng ALP 54 LÍT CL-32L

Model: CL-32L

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 62 lít ALP KT-40S

Model: KT-40S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 32 lít ALP KT-30S

Model: KT-30S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít sấy khô chân không ALP CLG-40LDVP

Model: CLG-40LDVP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít (có sấy) ALP KT-40LDP

Model: KT-40LDP

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít (có sấy) ALP KT-40LD

Model: KT-40LD

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít ALP KT-40L

Model: KT-40L

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không ALP 54 LÍT CLG-32L

Model: CLG-32L

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng ALP 105 LÍT CL-40L

Model: CL-40L

Liên hệ
          0 Đánh giá