STECH International

Hotline

0943566198

Kính hiển phân cực


Kính hiển vi dòng iScope - cho khoa học vật liệu (phân cực)

Model: iScope materials science (polarization)

Liên hệ
          0 Đánh giá