STECH International

Hotline

0943566198

Tủ ấm Labtech- HQ


Tủ ấm lắc Labtech LSI-3016A

Model: LSI-3016A

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 80 lít Labtech LIB-080M

Model: LIB-080M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 56 lít Labtech LIB-060M

Model: LIB-060M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 32 lít Labtech LIB-030M

Model: LIB-030M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 150 lít Labtech LIB-150M

Model: LIB-150M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 10 lít Labtech LIB-010M

Model: LIB-010M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh có lắc Labtech LSI-1005R

Model: LSI-1005R

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 840 lít, 10 đến 60oC, có lập trình Daihan LBI-1000M

Model: LBI-1000M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm vi sinh 2 buồng Labtech LIB-1002M

Model: LIB-1002M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh để bàn 50 lít Labtech LCI-051E

Model: LCI-051E

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh để bàn 30 lít Labtech LCI-031E

Model: LCI-031E

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh để bàn 10 lít Labtech LCI-011E

Model: LCI-011E

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 700 lít, 10 đến 60oC Labtech LBI-700E

Model: LBI-700E

Liên hệ
          0 Đánh giá