STECH International

Hotline

0943566198

Kính hiển vi soi mạch máu


Kính hiển vi soi mạch máu SM-400X-10D (kèm màn hình 10 inch)

Model: SM-400X-10D

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi mạch máu SM-400X-9D (kèm màn hình 9 inch)

Model: SM-400X-9D

Liên hệ
          0 Đánh giá