STECH International

Hotline

0943566198

Lò Nung Trung Quốc


Lò nung 12 lít 1200 °C Boxun BXS-1212S

Model: BXS-1212S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 7 lít 1200 °C Boxun BXS-0712S

Model: BXS-0712S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 12 lít 1200 °C Boxun BXS-1212

Model: BXS-1212

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 7 lít 1200 °C Boxun BXS-0712

Model: BXS-0712

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung nhiệt độ cao 12 lít 1700 °C Boxun SX2-12-17TZ

Model: SX2-12-17TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung nhiệt độ cao 9 lít 1700 °C Boxun SX2-9-17TZ

Model: SX2-9-17TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung nhiệt độ cao 5.4 lít 1700 °C Boxun SX2-8-17TZ

Model: SX2-8-17TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung nhiệt độ cao 12 lít 1600 °C Boxun SX2-12-16TZ

Model: SX2-12-16TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung nhiệt độ cao 9 lít 1600 °C Boxun SX2-9-16TZ

Model: SX2-9-16TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung nhiệt độ cao 5.4 lít 1600 °C Boxun SX2-8-16TZ

Model: SX2-8-16TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 18 lít 1300 °C Boxun SX2-8-13TZ

Model: SX2-8-13TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 6.8 lít 1300 °C Boxun SX2-6-13TZ

Model: SX2-6-13TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 3.8 lít 1300 °C Boxun SX2-4-13TZ

Model: SX2-4-13TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 80 lít 1200 °C Boxun SX2-16-12TZ

Model: SX2-16-12TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 30 lít 1200 °C Boxun SX2-12-12TZ

Model: SX2-12-12TZ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lò nung 36 lít 1200 °C Boxun SX2-10-12TBZ

Model: SX2-10-12TBZ

Liên hệ
          0 Đánh giá