STECH International

Hotline

0943566198
Kính hiển vi 1 mắt

Kính hiển vi 1 mắt


Kính hiển vi dòng iScope - A masterpiece in microscopy

Model: Iscope

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi 3 mắt kết nối máy tính XSZ-2007-CCD

Model: XSZ-2007-CCD

Liên hệ
          0 Đánh giá