STECH International

Hotline

0943566198

Tủ ấm (lạnh)- tủ ấm CO2


Tủ ấm Memmert 32 lít INB-200

Model: INB-200

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 0 - 65oc 70 lít SPX-70BIII

Model: SPX-70BIII

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 0 - 65oc 250 lít SPX-250BIII

Model: SPX-250BIII

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 0 - 65 độ c 150 lít SPX-150BIII

Model: SPX-150BIII

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc Zhicheng ZHWY-100B

Model: ZHWY-100B

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc Labtech LSI-3016A

Model: LSI-3016A

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc hiện số Ika KS 4000IC CONTROL

Model: KS 4000IC CONTROL

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc GFL 3031

Model: 3031

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc (máy lắc ổn nhiệt) THZ-312

Model: THZ-312

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm hiện số 88 Lít 303-2a

Model: 303-2a

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm co2, áo khí, 200 lít, Nuaire NU-5800

Model: NU-5800

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm chỉ kim 150 Lít 303-3

Model: 303-3

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 80 lít Labtech LIB-080M

Model: LIB-080M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 56 lít Labtech LIB-060M

Model: LIB-060M

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 53 lít Memmert - Đức INE400

Model: INE400

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 45 Lít GFL 3032

Model: 3032

Liên hệ
          0 Đánh giá