STECH International

Hotline

0943566198

Máy khuấy từ


Máy khuấy từ gia nhiệt Dlab MS-H340-S4

Model: MS-H340-S4

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ phòng thí nghiệm Dlab EcoStir

Model: EcoStir

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ phòng thí nghiệm Dlab Flatspin

Model: Flatspin

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ phòng thí nghiệm Dlab MS-S

Model: MS-S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ phòng thí nghiệm Dlab MS-PB

Model: MS-PB

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ mặt vuông Dlab EcoStir

Model: EcoStir mặt vuông

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ hiển thị màn hình LED Dlab MS-PA

Model: MS-PA

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ hiện số phòng thí nghiệm Dlab MS6-Pro

Model: MS6-Pro

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt để bàn Dlab MS-H-S

Model: MS-H-S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt màn hình LED Dlab MS-H280-PRO

Model: MS-H280-PRO

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Dlab MS7-H550-S

Model: MS7-H550-S

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Dlab MS7-H550-PRO

Model: MS7-H550-PRO

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Dlab MS10-H500-PRO

Model: MS10-H500-PRO

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Dlab MS-H-PROT

Model: MS-H-PROT

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Dlab MS-H-ProA

Model: MS-H-ProA

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Dlab HP500-PRO

Model: HP500-PRO

Liên hệ
          0 Đánh giá