STECH International

Hotline

0943566198

Tủ ấm lắc


Tủ ấm lắc Zhicheng ZHWY-100B

Model: ZHWY-100B

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc Labtech LSI-3016A

Model: LSI-3016A

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc hiện số Ika KS 4000IC CONTROL

Model: KS 4000IC CONTROL

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc GFL 3031

Model: 3031

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc (máy lắc ổn nhiệt) THZ-312

Model: THZ-312

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc tiểu cầu Haier HXZ-149

Model: HXZ-149

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc tiểu cầu Haier HXZ-1369

Model: HXZ-1369

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc 112 lít HYSC (Hanyang Science Lab) SI-100

Model: SI-100

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh có lắc 230 lít, 300 vòng/phút N-Biotek NB-205VQ

Model: NB-205VQ

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh có lắc 134 lít, 300 vòng/phút N-Biotek NB-205QF

Model: NB-205QF

Liên hệ
          0 Đánh giá