STECH International

Hotline

0943566198
Kính hiển vi kỹ thuật số

Kính hiển vi kỹ thuật số


Kính hiển vi sinh học 3 mắt nền đen (trường tối) phản pha Euromex Hà Lan IS.1153‑PLi.DFi

Model: IS.1153‑PLi.DFi (iScope darkfield)

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi sinh học 3 mắt nền đen (trường tối) phản pha Euromex - Hà Lan IS.1153‑EPL.DF

Model: IS.1153‑EPL.DF (iScope darkfield)

Liên hệ
          0 Đánh giá