STECH International

Hotline

0943566198

Các phương pháp khác


Máy đồng hóa và phân tán mẫu cầm tay BenchMark D1000

Model: D1000

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đồng hóa và phân tán mẫu bằng vi hạt BenchMark BeadBug 6

Model: BeadBug 6

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đồng hóa mẫu bằng sóng siêu âm Qsonica Q1375

Model: Q1375

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy nghiền đồng hóa mẫu bằng vi hạt ALLSHENG BioPrep-6

Model: BioPrep-6

Liên hệ
          0 Đánh giá