STECH International

Hotline

0943566198

Bể rửa siêu âm


Bể rửa siêu âm để bàn y tế 10 lít hiện số Daihan WUC-D10H

Model: WUC-D10H 10 lít

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể rửa siêu âm để bàn y tế 6 lít Witeg WUC-D06H-Witeg

Model: WUC- D06H-Witeg

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể rửa siêu âm để bàn y tế 6 lít Daihan WUC-A06H

Model: WUC-A06H

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể rửa siêu âm để bàn y tế 5 lít Labtech LUC-405

Model: LUC-405

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể rửa siêu âm để bàn y tế 22 lít, núm xoay Daihan WUC-A22H

Model: WUC-A22H

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể rửa siêu âm để bàn y tế 22 lít để bàn Witeg WUC-D22H-Witeg

Model: WUC- D22H-Witeg

Liên hệ
          0 Đánh giá