PANME ĐO TRONG

mỗi trang
PANME ĐO TRONG MOORE & WRIGHT MODEL: MW280-02

PANME ĐO TRONG MOORE & WRIGHT MODEL: MW280-02

Hãng sản xuất: Moore & Wright Dùng đo đường kính trong Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: ± 2µm Độ chia:0.01mm Đọc kết quả trên vạch chia

1,600,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG MOORE & WRIGHT MODEL: MW280-01

PANME ĐO TRONG MOORE & WRIGHT MODEL: MW280-01

Hãng sản xuất: Moore & Wright Dùng đo đường kính trong Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 5-30mm Cấp chính xác: ± 2µm Độ chia:0.01mm Đọc kết quả trên vạch chia

1,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-30

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-30

Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO Dùng đo đường kính trong chi tiết Khoảng đo: 25-30mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm Xuất xứ: Trung Quốc

4,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3222-500

PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3222-500

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Khoảng đo: 50-500mm Cấp chính xác: 0.01mm Số đầu đo: 6 Chiếc bao gồm( 13mm, 25mm, 50mm(2pcs), 100mm, 200mm) Xuất xứ: CHINA

2,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3222-300

PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3222-300

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Khoảng đo: 50-300mm Cấp chính xác: 0.01mm Số đầu đo: 5 Chiếc bao gồm( 13mm, 25mm, 50mm(2pcs), 100mm) Xuất xứ: CHINA

1,800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3221-225

PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3221-225

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Khoảng đo: 200-225mm Cấp chính xác: 25µm Khoảng chia: 0.01mm Số đầu đo: 10 Bộ Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

2,200,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE 50-300mm/0.013mm MODEL: 3221-300

PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE 50-300mm/0.013mm MODEL: 3221-300

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Khoảng đo: 50-300mm Cấp chính xác: 13µm Khoảng chia: 0.01mm Số đầu đo: 10 Bộ Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

2,200,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE 50-200mm/0.013mm MODEL: 3221-200

PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ INSIZE 50-200mm/0.013mm MODEL: 3221-200

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Khoảng đo: 50-200mm Cấp chính xác: 13µm Khoảng chia: 0.01mm Số đầu đo: 6 Bộ Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

1,800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE  50-63mm MODEL: 3221-63

PANME ĐO TRONG INSIZE 50-63mm MODEL: 3221-63

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Khoảng đo: 50-63mm Cấp chính xác: 13µm Khoảng chia: 0.01mm Số đầu đo: 2 Bộ Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

1,700,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE 50-75mm MODEL: 3221-75 Call

PANME ĐO TRONG INSIZE 50-75mm MODEL: 3221-75

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 50-75mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

Vui lòng gọi
PANME ĐO TRONG INSIZE 25-50mm MODEL: 3221-50

PANME ĐO TRONG INSIZE 25-50mm MODEL: 3221-50

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

1,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE 150-175mm MODEL: 3220-175

PANME ĐO TRONG INSIZE 150-175mm MODEL: 3220-175

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 150-175mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

1,800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE 125-150mm MODEL: 3220-150

PANME ĐO TRONG INSIZE 125-150mm MODEL: 3220-150

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 125-150mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

1,600,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE 100-125mm MODEL: 3220-125

PANME ĐO TRONG INSIZE 100-125mm MODEL: 3220-125

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 100-125mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

1,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-100

PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-100

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 75-100mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

1,400,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-75

PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-75

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 50-75mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

1,100,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-50

PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-50

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

900,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-30

PANME ĐO TRONG INSIZE MODEL: 3220-30

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 5-30mm Cấp chính xác: ± 2µm Khoảng chia: 0.01mm

900,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-275

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-275

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 250-275mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide

22,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-250

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-250

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 225-250mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide

19,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-225

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-225

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 200-225mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide Vòng chuẩn là tùy chọn

15,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-200

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-200

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 175-200mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide

13,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-175

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-175

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 150-175mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide

11,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-150

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-150

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 125-150mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide

10,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-125

PANME ĐO TRONG 3 ĐIỂM INSIZE MODEL: 3227-125

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 100-125mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide

8,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 141-205

PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 141-205

Phạm vị đo: 50-200mm Khoảng chia: 0.01mm Độ chính xác: ± 2µm Đọc kết quả trên vạch chia

2,800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO LỖ DẠNG KHẨU MITUTOYO MODEL: 137-203

PANME ĐO LỖ DẠNG KHẨU MITUTOYO MODEL: 137-203

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 50-500mm Cấp chính xác: ± 2µm Độ chia:0.01mm Với 6 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100, 200mm

3,300,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO LỖ DẠNG KHẨU MITUTOYO MODEL: 137-202

PANME ĐO LỖ DẠNG KHẨU MITUTOYO MODEL: 137-202

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 50-300mm Cấp chính xác: ± 2µm Độ chia:0.01mm Với 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100mm

3,300,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO LỖ DẠNG KHẨU MITUTOYO MODEL: 137-201

PANME ĐO LỖ DẠNG KHẨU MITUTOYO MODEL: 137-201

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 50-150mm Cấp chính xác: ± 2µm Độ chia:0.01mm Với 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50mm

2,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-188

PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-188

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 75-100mm Cấp chính xác: ± 8µm Độ chia:0.01mm

6,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-187

PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-187

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 50-75mm Cấp chính xác: ± 7µm Độ chia:0.01mm

3,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-186

PANME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-186

Hãng sản xuất: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật Bản Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: ± 6µm Độ chia:0.01mm

3,300,000 đ
MUA NGAY
PAME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-185

PAME ĐO TRONG MITUTOYO MODEL: 145-185

Hãng sản xuất: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật Bản Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 5-30mm Cấp chính xác: ± 5µm Độ chia:0.01mm

2,800,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0942 931 419

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 0988 685 856

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 091 868 2088

Kinh doanh

Kinh doanh - 099 336 2442

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 109
  • Hôm qua 330
  • Trong tuần 109
  • Trong tháng 14,149
  • Tổng cộng 2,241,347

Top

   (0)