PANME ĐO NGOÀI

mỗi trang
PANME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 208MDZ

PANME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 208MDZ

Hãng sản xuất: Starrett Xuất xứ: Mỹ Khoảng đo: 0-9.5mm Độ chia: 0.01mm Có đo sâu

4,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 208MZ

PANME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 208MZ

Hãng sản xuất: Starrett Xuất xứ: Mỹ Khoảng đo: 0-9.5mm Độ chia: 0.01mm Không có đo sâu

3,500,000 đ
MUA NGAY
PAME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 207Z

PAME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 207Z

Hãng sản xuất: Starret Xuất xứ: Mỹ Khoảng đo: 0-0.375" Độ chia: 0.001"

3,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 207MZ

PANME ĐO GHÉP MÍ LON STARRETT MODEL: 207MZ

Hãng sản xuất: Starret Xuất xứ: Mỹ Khoảng đo: 0-9.5mm Độ chia: 0.01mm

3,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-300

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-300

Khoảng đo: 275-300mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

7,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-275

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-275

Khoảng đo: 250-275mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

6,800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-250

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-250

Khoảng đo: 225-250mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

6,800,000 đ
MUA NGAY
PANEM ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-225

PANEM ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-225

Khoảng đo: 200-225mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

6,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-200

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-200

Khoảng đo: 175-200mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

6,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-175

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436MXRL-175

Khoảng đo: 150-175mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

5,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-150

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-150

Khoảng đo: 125-150mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

2,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-125

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-125

Khoảng đo: 100-125mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

1,800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-100

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-100

Khoảng đo: 75-100mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

1,400,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-75

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-75

Khoảng đo: 50-75mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

1,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-50

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-50

Khoảng đo: 25-50mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-25

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ STARRETT MODEL: 436.1MXRL-25

Khoảng đo: 0-25mm Độ chia: 0.01mm Đầu đo bằng Carbide Được làm từ thép không rỉ Trục chính được thiết kế vô cùng cứng cáp Có khóa được thiết kế chắc chắn, đơn giản khi vận hành

600,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ STARRETT MODEL: 795MEXFL-25

PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ STARRETT MODEL: 795MEXFL-25

Khoảng đo: 0-25mm Độ chia: 0,001mm/0.00005" Độ chính xác: ±0,002mm/±0.0001 Hiển thị số Ngõ Output Cấp độ bảo vệ: IP67

4,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ STARRETT MODEL: 796MXFL-25

PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ STARRETT MODEL: 796MXFL-25

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 0-25mm Độ chia: 0,001mm Cấp chính xác: ±0,002mm Hiển thị số Cấp độ bảo vệ: IP67

3,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW1965M

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW1965M

Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại. Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 0-25mm Cấp chính xác: 0,003mm Độ chia:0.01mm Đọc kết quả trên vạch chia

500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW200-04BL

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW200-04BL

Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại. Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 75-100mm Cấp chính xác: 0,003mm Độ chia:0.01mm Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: Anh

700,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW200-03BL

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW200-03BL

Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại. Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 50-75mm Cấp chính xác: 0,003mm Độ chia:0.01mm Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: Anh

700,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW200-02BL

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ MOORE & WRIGHT MODEL: MW200-02BL

Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại. Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: 0,003mm Độ chia:0.01mm Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: Anh

700,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ MOORE & WRIGHT MODEL: MW201-02DBA

PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ MOORE & WRIGHT MODEL: MW201-02DBA

Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại. Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: 0,0005mm Độ chia:0.001mm Màn hình hiển thị số Xuất xứ: Anh

2,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ MOORE & WRIGHT MODEL: MW201-01DBA

PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ MOORE & WRIGHT MODEL: MW201-01DBA

Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại. Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng. Khoảng đo: 0-25mm Cấp chính xác: 0,0005mm Độ chia:0.001mm Màn hình hiển thị số

2,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ INSIZE MODEL: 3108-25A

PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ INSIZE MODEL: 3108-25A

Hãng sản xuất : INSIZE Dải đo : 0-25mm Độ phân giải : 0.001mm Cấp chính xác : ±2µm Cấp bảo vệ : IP 54

1,300,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-175A

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-175A

Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 150-175mm Cấp chính xác: 7µm Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

800,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-150A

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-150A

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 125-150mm Cấp chính xác: 6µm Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

700,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-100A

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-100A

Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 75-100mm Cấp chính xác: 5µm Đọc kết quả trên vạch chia

500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-75A

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-75A

Xuất xứ: CHINA Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 50-75mm Cấp chính xác: 5µm Đọc kết quả trên vạch chia

450,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-50A

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-50A

Xuất xứ: CHINA Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 25-50mm Cấp chính xác: 4µm Đọc kết quả trên vạch chia

400,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-25A

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3210-25A

Xuất xứ: CHINA Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 0-25mm Cấp chính xác: 4µm Đọc kết quả trên vạch chia

350,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-300

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-300

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Xuất xứ: CHINA Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 275-300mm Cấp chính xác: 9µm Đọc kết quả trên vạch chia

1,100,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-275

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-275

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Xuất xứ: CHINA Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 250-275mm Cấp chính xác: 9µm Đọc kết quả trên vạch chia

1,000,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-225

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-225

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO Xuất xứ: CHINA Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 200-225mm Cấp chính xác: 8µm Đọc kết quả trên vạch chia Xuất xứ: CHINA

850,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3100-25

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3100-25

Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 50-75mm Cấp chính xác: 0.001mm Hiển thị số

1,500,000 đ
MUA NGAY
PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-200

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ INSIZE MODEL: 3203-200

Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO Xuất xứ: CHINA Dùng đo đường kính ngoài chi tiết, bề dày các tấm kim loại Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 175-200mm Cấp chính xác: 0.01mm

800,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0942 931 419

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 0988 685 856

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 091 868 2088

Kinh doanh

Kinh doanh - 099 336 2442

Thống kê

  • Đang online 10
  • Hôm nay 97
  • Hôm qua 330
  • Trong tuần 97
  • Trong tháng 14,137
  • Tổng cộng 2,241,335

Top

   (0)