LÒ NUNG

mỗi trang
LÒ NUNG NABERTHERM 1 Lít 1200oC MODEL: L1/12

LÒ NUNG NABERTHERM 1 Lít 1200oC MODEL: L1/12

- Nhiệt độ tối đa: 12000C - Dung tích buồng: 1 lít - Trọng lượng: 10 kg - Hệ điều khiển: B180 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz

34,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 6 Lít 1100oC MODEL: LE 6/11

LÒ NUNG NABERTHERM 6 Lít 1100oC MODEL: LE 6/11

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 6 lít - Trọng lượng:18 kg - Hệ điều khiển R6 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 1,8 KW

42,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít 1200oC MODEL: LT5/12

LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít 1200oC MODEL: LT5/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Hệ điều khiển: B180 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW

68,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít 1200oC MODEL: L5/12

LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít 1200oC MODEL: L5/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Hệ điều khiển: B180 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW

71,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 4 Lít 1100oC MODEL: LE 4/11

LÒ NUNG NABERTHERM 4 Lít 1100oC MODEL: LE 4/11

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng: 15 kg - Hệ điều khiển R6 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 1,8 KW

35,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT MẪU CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC MODEL: L9/11/SW Call

LÒ NUNG ĐỐT MẪU CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC MODEL: L9/11/SW

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 9 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,0KW

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ĐỐT TRO NABERTHERM 15 LÍT 1100oC MODEL: LVT 15/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO NABERTHERM 15 LÍT 1100oC MODEL: LVT 15/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 15 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,6KW

95,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CƠ BẢN NABERTHERM 11 Lít 1280oC MODEL: N 11/H

LÒ NUNG CƠ BẢN NABERTHERM 11 Lít 1280oC MODEL: N 11/H

-Nhiệt độ tối đa: 12800C -Dung tích buồng: 11 lít -Trọng lượng:70 kg - Hệ điều khiển: B150 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,6KW

75,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT TRO 15 LÍT 1100oC MODEL: LV 15/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO 15 LÍT 1100oC MODEL: LV 15/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 15 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,6KW

95,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT TRO 9 Lít 1100oC MODEL: LVT 9/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO 9 Lít 1100oC MODEL: LVT 9/11

-Nhiệt độ tối đa: 11000C -Dung tích buồng: 9 lít -Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất: 3,0KW

78,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 3 Lít 1400oC MODEL: HTC 03/14 Call

LÒ NUNG NABERTHERM 3 Lít 1400oC MODEL: HTC 03/14

- Nhiệt độ tối đa: 14000C - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển: P330 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 380V/50Hz -Công suất: 9 KW

Vui lòng gọi
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít 1200oC MODEL: L40/12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít 1200oC MODEL: L40/12

- Nhiệt độ tối đa: 1100oC - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW

124,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC MODEL: LT9/11/SW

LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC MODEL: LT9/11/SW

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,0KW - Kích thước trong:230x240x170mm(WxDxH)

166,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít 1300oC MODEL: LT9/13 (LT9/13)

LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít 1300oC MODEL: LT9/13 (LT9/13)

- Nhiệt độ tối đa: 1300 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:60 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất: 3 KW

90,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 15 LÍT 1300oC NABERTHERM MODE: LT15/13

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 15 LÍT 1300oC NABERTHERM MODE: LT15/13

- Nhiệt độ tối đa: 1300 0C - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 70 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,6KW

94,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít 1100oC MODEL: L24/11 (LT24/11)

LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít 1100oC MODEL: L24/11 (LT24/11)

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 4,5 KW

102,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 8 LÍT 1500oC MODEL: HTCT 08/15 Call

LÒ NUNG NABERTHERM 8 LÍT 1500oC MODEL: HTCT 08/15

Nhiệt độ Max: 15000C Hệ điều khiển: P330 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 170x290x170 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 450x620x570 Dung tích: 8lít

Vui lòng gọi
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 8 LÍT 1600oC MODEL: HTCT 08/16 Call

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 8 LÍT 1600oC MODEL: HTCT 08/16

Nhiệt độ Max: 16000C Hệ điều khiển: P330 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 170x290x170 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 450x620x570 Dung tích: 8lít

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH 9 LÍT 1200oC MODEL: LT9/12/SW

LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH 9 LÍT 1200oC MODEL: LT9/12/SW

-Nhiệt độ tối đa: 1200 0C -Dung tích buồng: 9 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,0KW

190,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít 1200oC MODEL: L24/12

LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít 1200oC MODEL: L24/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200oC - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V/50Hz, 3 pha - Công suất: 4,5 KW

110,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH NABERTHERM MODEL: L9/12/SW

LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH NABERTHERM MODEL: L9/12/SW

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,0KW

190,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO NABERTHERM 4 LÍT 1800oC MODEL: LHT 04/18

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO NABERTHERM 4 LÍT 1800oC MODEL: LHT 04/18

- Nhiệt độ tối đa: 1800 0C - Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng:85 kg - Hệ điều khiển: C40/42 - Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. - Công suất: 5,2KW

375,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM NHIỆT ĐỘ CAO 4 LÍT 1700oC MODEL: LHT 04/17

LÒ NUNG NABERTHERM NHIỆT ĐỘ CAO 4 LÍT 1700oC MODEL: LHT 04/17

-Nhiệt độ tối đa: 1750 0C -Dung tích buồng: 4 lít -Trọng lượng:85 kg - Hệ điều khiển: C40/42 -Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. -Công suất: 5,2KW

265,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 8 LÍT 1600oC MODEL: HTC 08/16 Call

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 8 LÍT 1600oC MODEL: HTC 08/16

-Nhiệt độ tối đa: 1600 0C -Dung tích buồng: 8 lít -Trọng lượng:40 kg - Hệ điều khiển: B180 -Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. -Công suất: 13,0KW

Vui lòng gọi
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 8 LÍT 1400oC MODEL: HTC 08/14 Call

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 8 LÍT 1400oC MODEL: HTC 08/14

-Nhiệt độ tối đa: 1400 0C -Dung tích buồng: 8 lít -Trọng lượng:40 kg - Hệ điều khiển: B180 -Nguồn điện: 230 V, 3 Phase.

Vui lòng gọi
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít 1200oC MODEL: LT40/12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít 1200oC MODEL: LT40/12

- Nhiệt độ tối đa: 1100oC - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW

120,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG  NABERTHERM 15 Lít 1200oC MODEL: L15/12 (LT15/12)

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 Lít 1200oC MODEL: L15/12 (LT15/12)

- Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW

87,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 40 Lít 1100oC MODEL: LT40/11

LÒ NUNG NABERTHERM 40 Lít 1100oC MODEL: LT40/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 40lít -Trọng lượng: 75 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 380 V, 3 pha -Công suất: 6,0 KW

107,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít 1100oC MODEL: L40/11

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít 1100oC MODEL: L40/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 40 lít -Trọng lượng: 75 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 380 V, 3 pha -Công suất: 6,0 KW

102,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 9 LÍT 1200oC NABERTHERM MODEL: LT9/12 (L9/12)

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 9 LÍT 1200oC NABERTHERM MODEL: LT9/12 (L9/12)

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V,1phase. - Công suất: 3,0 KW

81,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT TRO 5 LÍT 1100oC NABERTHERM MODEL: LV 5/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO 5 LÍT 1100oC NABERTHERM MODEL: LV 5/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 5 lít -Trọng lượng:35 kg - Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:2,4KW

71,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 5 LÍT 1100oC MODEL: L5/11

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 5 LÍT 1100oC MODEL: L5/11

-Nhiệt độ tối đa: 11000C -Dung tích buồng: 5 lít -Trọng lượng: 35 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 220V/50Hz -Công suất: 2,4 KW

60,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 7,2 LÍT 1200oC MODEL: SX2-5-12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 7,2 LÍT 1200oC MODEL: SX2-5-12

+ Nhiệt độ max: 1200oC + Công suất: 5KW + Kích thước lòng: 300 x 200 x 120 mm + Kích thước ngoài: 650 x 570 x 550 mm + Dung tích: 7,2 lít + Bộ điều khiển, khống chế nhiệt độ với chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng.

7,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 3 LÍT 1600oC MODEL: HTCT 03/16

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 3 LÍT 1600oC MODEL: HTCT 03/16

Hệ điều khiển: P330 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 120x210x120 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 400x535x530 Dung tích:3lít Công suất (kW): 9,0

194,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít 1200oC MODEL: L9/12/B410

LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít 1200oC MODEL: L9/12/B410

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:45 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V,1phase. - Công suất: 3,0 KW

78,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 16 lít 1000oC Model: SX2-8-10

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 16 lít 1000oC Model: SX2-8-10

+ Nhiệt độ max: 1000oC + Công suất: 8KW + Kích thước trong: 400 x 250 x 160 mm + Kích thước ngoài: 720 x 580 x 610 mm + Dung tích: 16 lít

10,500,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0942 931 419

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 0988 685 856

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 091 868 2088

Kinh doanh

Kinh doanh - 099 336 2442

Thống kê

  • Đang online 9
  • Hôm nay 84
  • Hôm qua 330
  • Trong tuần 84
  • Trong tháng 14,124
  • Tổng cộng 2,241,322

Top

   (0)