DỤNG CỤ HÃNG DURAN - ĐỨC

mỗi trang
Vòng đệm silicon đỏ dùng cho vòi nối nhựa PP - DURAN Call

Vòng đệm silicon đỏ dùng cho vòi nối nhựa PP - DURAN

Vòng đệm silicon, màu đỏ. Dùng cho các vòi nối nhựa PP (số cat. 29 255 06 và 29 247 05) Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Vòi nối cong nhựa PP - DURAN Call

Vòi nối cong nhựa PP - DURAN

Vòi nối cong bằng nhựa PP. Có vòng đệm silicon. Thích hợp cho nắp vặn GL 14. (Số Cat. 29 227 05) Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Vòi nối thẳng nhựa PP - DURAN Call

Vòi nối thẳng nhựa PP - DURAN

Vòi nối thẳng bằng nhựa PP. Có vòng đệm silicon. Thích hợp cho nắp vặn GL 14. (Số Cat. 29 227 05) Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Tấm đệm silicon SEPTA - DURAN Call

Tấm đệm silicon SEPTA - DURAN

Tấm đệm silicon SEPTA. Có thể dùng tiêm đâm xuyên qua. Thích hợp cho các nắp vặn nhựa PBT. Nhiệt độ tối đa: 130°C (hơi nước) và 200°C (khô) Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Vòng đệm silicon-PTFE có lỗ - DURAN Call

Vòng đệm silicon-PTFE có lỗ - DURAN

Vòng đệm silicon, có lỗ, 1 mặt PTFE. Thích hợp cho các nắp vặn nhựa PBT. Nhiệt độ tối đa: 130°C (hơi nước) và 200°C (khô) Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Nắp vặn có lỗ nhựa PBT màu đỏ - DURAN Call

Nắp vặn có lỗ nhựa PBT màu đỏ - DURAN

Nắp vặn có lỗ, nhựa PBT, màu đỏ. Có thể sử dụng thêm miếng đệm silicon SEPTA. Kháng hóa chất tốt hơn so với nhựa PP. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Tấm đệm silicon phủ PTFE - DURAN Call

Tấm đệm silicon phủ PTFE - DURAN

Tấm đệm silicon phủ PTFE. Thích hợp cho các nắp vặn nhựa PBT. Nhiệt độ tối đa: 130°C (hơi nước) và 200°C (khô) Kháng hóa chất tốt do có phủ lớp PTFE. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Nắp vặn nhựa PBT màu đỏ - DURAN Call

Nắp vặn nhựa PBT màu đỏ - DURAN

Nắp vặn nhựa PBT, màu đỏ. Có miếng đệm silicon chống rò rỉ. Kháng hóa chất tốt hơn nhựa PP. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống nối 1 đầu nắp vặn, 1 đầu cổ mài - DURAN Call

Ống nối 1 đầu nắp vặn, 1 đầu cổ mài - DURAN

Ống nối thủy tinh, 1 đầu nắp vặn, 1 đầu cổ mài. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống tuýp có ren vặn - DURAN Call

Ống tuýp có ren vặn - DURAN

Ống tuýp có ren vặn. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Nắp vặn đôi nhựa PBT - DURAN Call

Nắp vặn đôi nhựa PBT - DURAN

Nắp vặn đôi, làm bằng nhựa PBT, màu đỏ. Có vòng đệm silicone. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Kẹp Kech nhựa POM dùng cho cổ hình cầu - DURAN Call

Kẹp Kech nhựa POM dùng cho cổ hình cầu - DURAN

Kẹp Keck nhựa POM dùng cho cổ hình cầu. Đảm bảo an toàn khi gắn nắp thủy tinh vào miệng bình. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Kẹp Kech thép không gỉ - DURAN Call

Kẹp Kech thép không gỉ - DURAN

Kẹp Keck thép không gỉ. Đảm bảo an toàn khi gắn nắp thủy tinh vào miệng bình. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Kẹp Kech kim loại - DURAN Call

Kẹp Kech kim loại - DURAN

Kẹp Keck kim loại. Đảm bảo an toàn khi gắn nắp thủy tinh vào miệng bình. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Kẹp Kech nhựa POM - DURAN Call

Kẹp Kech nhựa POM - DURAN

Kẹp Keck nhựa POM. Đảm bảo an toàn khi gắn nắp thủy tinh vào miệng bình. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống nối thủy tinh cổ mài - DURAN Call

Ống nối thủy tinh cổ mài - DURAN

Ống nối thủy tinh, cổ mài. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Co nhận thẳng, cổ mài, hút chân không - DURAN Call

Co nhận thẳng, cổ mài, hút chân không - DURAN

Co nhận thẳng, cổ mài, hút chân không. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Co nhận cong, cổ mài, hút chân không - DURAN Call

Co nhận cong, cổ mài, hút chân không - DURAN

Co nhận cong, cổ mài, hút chân không. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Co nhận cổ mài - DURAN Call

Co nhận cổ mài - DURAN

Co nhận cổ mài. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Co nối đầu mài - DURAN Call

Co nối đầu mài - DURAN

Co nối đầu mài, cong 90°. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống đong calcium chloride - DURAN Call

Ống đong calcium chloride - DURAN

Ống đong calcium chloride, có nắp vặn. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Co nối làm khô - DURAN Call

Co nối làm khô - DURAN

Co nối làm khô, cổ mài. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Đũa khuấy KPG có cánh quạt - DURAN Call

Đũa khuấy KPG có cánh quạt - DURAN

Đũa khuấy KPG, đường kính 10 mm, có cánh quạt Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Đũa khuấy KPG - DURAN Call

Đũa khuấy KPG - DURAN

Đũa khuấy KPG. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Trụ khuấy KPG nắp vặn - DURAN Call

Trụ khuấy KPG nắp vặn - DURAN

Trụ khuấy KPG nắp vặn, dùng cho đũa khuấy. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Trụ khuấy KPG - DURAN Call

Trụ khuấy KPG - DURAN

Trụ khuấy KPG dùng cho đũa khuấy. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Trụ khuấy KPG đầu mài - DURAN Call

Trụ khuấy KPG đầu mài - DURAN

Trụ khuấy KPG đầu mài, dùng cho đũa khuấy. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Phễu chiết quả lê thành dày, khóa thủy tinh - DURAN Call

Phễu chiết quả lê thành dày, khóa thủy tinh - DURAN

Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh. Thành dày, có khả năng chịu lực. Cổ mài, nắp lục giác nhựa. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh - DURAN Call

Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh - DURAN

Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh. Cổ mài, nắp lục giác nhựa. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch và cân bằng áp suất - DURAN Call

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch và cân bằng áp suất - DURAN

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch và cân bằng áp suất. Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch, cuống cổ mài - DURAN Call

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch, cuống cổ mài - DURAN

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch, cuống cổ mài. Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch - DURAN Call

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch - DURAN

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch. Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống sinh hàn xoắn loại thành đôi - DURAN Call

Ống sinh hàn xoắn loại thành đôi - DURAN

Ống sinh hàn xoắn, loại thành đôi. Bề mặt làm mát lớn. Phù hợp với các môi trường có điểm sôi thấp. 2 đầu cổ mài, 2 vòi nhựa nắp vặn. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống sinh hàn xoắn loại Dimroth - DURAN Call

Ống sinh hàn xoắn loại Dimroth - DURAN

Ống sinh hàn xoắn loại Dimroth. Bề mặt làm mát lớn nên hiệu suất cao hơn. 2 đầu cổ mài, 2 vòi nhựa nắp vặn. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống sinh hàn xoắn - DURAN Call

Ống sinh hàn xoắn - DURAN

Ống sinh hàn xoắn. Bề mặt làm mát lớn. 2 đầu cổ mài, 2 vòi nhựa nắp vặn. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi
Ống sinh hàn bóng - DURAN Call

Ống sinh hàn bóng - DURAN

Ống sinh hàn bóng. Bề mặt làm mát lớn hơn ống sinh hàn thẳng. 2 đầu cổ mài, 2 vòi nhựa nắp vặn. Xuất xứ: DURAN - Đức

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0942 931 419

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 0988 685 856

Mr. Hùng

Mr. Hùng - 091 868 2088

Kinh doanh

Kinh doanh - 099 336 2442

Thống kê

  • Đang online 34
  • Hôm nay 207
  • Hôm qua 379
  • Trong tuần 586
  • Trong tháng 14,626
  • Tổng cộng 2,241,824

Top

   (0)